PRODUKTOVÝ LIST:
AKTUÁLNĚ
Dne 31.5.2018 se konalo pravidelné školení servisních pracovníků.
23. Mezinárodní odborný veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a...

Procesní hořáky

 

POPIS PRODUKTU

Společnost PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. vyrábí, instaluje a servisuje procesní hořáky v provedení pro konkrétní ohřevné aplikace s možností spalování různých druhů dostupných paliv. Hlavním rozdíl mezi klasickými hořáky (monobloky, výkonové) a procesními je jejich určení pro specifický výrobní proces. Procesní hořáky jsou určeny pro produkci tepelné energie v procesu rafinace, reformování a petrochemickém průmyslu. Jedná se o zakázkovou výrobu s cíleným návrhem dle konkrétních požadavků v dané aplikaci předložených zákazníkem.


 

PODKLADY PRO DODÁVKU HOŘÁKU

Při návrhu procesních hořáku je důležité vzít v potaz mnoho faktorů týkajících se konkrétního spotřebiče. Mezi tyto faktory se řadí především technologická aplikace, do níž bude hořák zapojen, dále potom typ spalovaného paliva a jeho vlastnosti, v neposlední řadě požadavky z pohledu emisních limitů v dané lokalitě atd. V závislosti na zadání se provádí samotný návrh hořáku, který provádí konstrukční oddělení firmy. 

Důležité faktory zohledňující konstrukční návrh

 • Umístění spotřebiče (lokalita z hlediska platných norem, předpisů, vyhlášek, které specifikují nároky na bezpečnost provozu, emisní limity atd.)
 • Typ spotřebiče a jeho technické parametry
 • Počet hořáků a jejich umístění na spotřebiči (velikost, tlakové poměry, geometrické uspořádání)
 • Parametry okysličovadla (tlak, teplota, množství, obsah kyslíku)
 • Způsob přívodu okysličovadla
 • Vlastnosti paliva (složení, výhřevnost, dostupné množství a tlak, viskozita)
 • Specifické podmínky pro konkrétní technologický proces

 

TECHNICKÝ POPIS

 • Výkon dle poždavkůzákazníka (rozsah cca. 4-80 MW)
 • Plynná paliva: zemní plyn, propan, butan, směs P-B, rafinerský plyn, nízkovýhřevné plyny (bioplyn, degazační, koksárenský plyn...)
 • Kapalná paliva: topný olej, extra lehký (ELTO, TOLEX, topná nafta...), lehký LTO (lehký topný olej), těžký (mazut), spalitelné rafinérské produkty

CHARAKTERISTICKÉ PARAMETRY

 • Vysoce hospodáný provoz (nízký přebytek vzduchu)
 • Vysoká spolehlivost a životnost
 • Bezpečost (automatická kontrola těnosti plyn. armatur a provětrání spotřebiče před kažým startem hořáu)
 • Spalování různýh druhů plynných a kapalných paliv
 • Použití moderních technologií
 • Snadná obsluha
 • Plně automatický provoz vhodný pro bezobslužné řízení kotelen
 • Spojitá regulace výkonu
 • Odborný záruční a pozáruční servis


 

Fotografie produktu :


Soubory ke staľení :