PRODUKTOVÝ LIST:
AKTUÁLNĚ
Dne 31.5.2018 se konalo pravidelné školení servisních pracovníků.
23. Mezinárodní odborný veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a...

Separace vody a odsolování

MSF destilační jednotky jsou vyráběna jako modulový systém. Jedna destilační jednotka je složena z několika modulů (1, 2, 3, 4, 5, 6). Jeden modul obsahuje 4 kondenzátory, tepelný výměník a odpařovací nádobu. Odpařovací nádoba má uvnitř přepážky, kterými je rozdělena na 4 komory. Jeden destilační modul má tedy 4 stupně. Každému stupni náleží jeden kondenzátor a jedna odpařovací komora.

APLIKACE PRO SEPARACI A ČIŠTENÍ PROCESNÍCH VOD:
Jednotkami MSF lze účinně separovat a čistit různé druhy procesních vod. Nežádoucí látky zůstávají v koncentrátu, produkovaný destilát je bez těchto složek a lze ho opětovně použít v technologii. Oblasti, kde lze využít destilace pro čištění různých druhů kapalin jsou:
- Zahušťování zbytkového digestátu z bioplynových stanic
Čištění oplachových vod (strojní průmysl, galvanické pokovování)
- Čištění průsakových vod na skládkách odpadu
- Čištění mazacích a olejových směsí
- Čištění vývojek a ustalovačů ve fotografickém průmyslu
- Čištění odmašťovacích, mořících a omílacích vod v oblasti povrchových úprav.


APLIKACE PRO ODSOLOVÁNÍ:
Jednotky MSF jsou vhodné k odsolování mořské a brakické vody. Hodnota slanosti destilátu je < 10 ppm.


ZÁKLADNÍ PRINCIPY:
- Kapacita zařízení (tj. množství odsolené vody) vzrůstá se vzrůstajícím počtem stupňů (modulů).
- Spotřeba tepla (z externího zdroje) klesá se vzrůstajícím počtem stupňů (modulů). Tj. čím více stupňů (modulů) tím méně energie je potřeba dodat (investor uspoří za provoz zařízení).


VÝHODY:
- Kompaktní a robustní konstrukce
- Jednoduchý a plně automatický provoz
- Snadná obsluha
- Jednoduchá údržba
- Nízká spotřeba chladící vody
- Možnost použití různých zdrojů tepla (horká voda, pára, odpadní teplo z motorů, solární energie)
- Použití korozivzdorných materiálů
- Skoková nebo plynulá regulace výkonu
- Garantovaný kvalifikovaný záruční a pozáruční servis a podpora

TECHNICKÝ POPIS:
- Kapacita 40 ÷ 1500 m3/den
- Použití pro:
- separaci procesních vod
- zahušťování
- odsolování mořské nebo brakické vody


Soubory ke staľení :