PRODUKTOVÝ LIST:
AKTUÁLNĚ
Dne 31.5.2018 se konalo pravidelné školení servisních pracovníků.
23. Mezinárodní odborný veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a...

Výkonové hořáky


VÝKONOVÉ HOŘÁKY
První brněnská strojírna Třebíč je dlouholetým výrobcem a dodavatelem hořáků a příslušenství pro spalování kapalných a plynných paliv v širokém rozsahu aplikací, především však pro parní a horkovodní kotle.

ROZDĚLENÍ HOŘÁKŮ
 • Podle paliva
  • Hořáky na kapalná paliva
  • Hořáky na plynná paliva
  • Kombinované hořáky
 • Podle použití
  • Výkonové
  • Zapalovací a stabilizační
  • Speciální
 • Podle výkonu
  • 4 ÷ 80 MW
 • Podle provedení
  • V samostatné vzduchové skříni
  • Ve společné vzduchové skříni (platí pro uspořádání několika hořáků)

VSTUPNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

 • Hlavní palivo kapalné
  lehký, střední a těžký topný olej, topná nafta, spalitelné rafinérské produkty
 • Hlavní palivo plynné
  zemní plyn, svítiplyn, degazační, koksárenský a vysokopecní plyn, bioplyn, odpadní plyny
 • Spalovací vzduch
  teplota 20 ÷ 300 °C, přetlak proti spalovací komoře při jmenovitém výkonu 1,6 ÷ 2,5 kPa, množství v závislosti na výkonu hořáku a druhu paliva
 • Zapalovací palivo
  plynná fáze PB resp. zemní plyn o tlaku 50 ÷ 80 kPa, svítiplyn resp. koksárenský plyn o tlaku min. 4 kPa, množství max. 15 Nm3/hod - krátkodobě
 • Tlakový ovládací vzduch
  čistý, suchý, o přetlaku 0,6 MPa, množství max. 2Nm3/hod - krátkodobě
 • Elektrická energie
  jištěné přívody 3f 400/230V, 50 Hz pro elektromotory, 1f 230V, 50 Hz pro akční členy hořáku. UPS v případě požadavku udržení provozu při krátkodobém výpadku el. Energie. Příkony podle výkonu a provedení hořáku a parametrů paliva.
 • Rozprašovací pára pouze pro olejové hořáky s parním rozprašováním, přetlak 0,6 ÷ 1,2 MPa, mírně přehřátá
 • Pára
  pro ohřev kapalného paliva na viskozitu potřebnou pro optimální rozprášení

VÝSTUPNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

 • Tepelný výkon
  dle zadání v rozsahu 4 ÷ 80 MW. Hořáky se dodávají v provedení s automatickou regulací, kde je výkon řízen na základě vyhodnocování požadovaných veličin, například tlak páry, teplota vody atd. Řízení poměru paliva a vzduchu je zabezpečeno elektronickou vazbou.
 • Regulační rozsah
  25 ÷ 100% pro hořáky plynové a olejové s parním rozprašováním, 33-100% pro hořáky olejové s tlakovým rozprašováním.
 • Součinitel přebytku vzduchu
  1,05 pro jmenovitý výkon hořáku

PODKLADY PRO DODÁVKU HOŘÁKU


Návrh hořáku a příslušenství, který provádí konstrukční oddělení PBS, je závislý na velkém počtu faktorů, které je nutno brát v úvahu.

Mezi základní patří:
 • Umístění spotřebiče (lokalita z hlediska zákonných norem, předpisů, případně vyhlášek, které specifikují nároky na bezpečnost provozu, emisní limity atd.)
 • Typ spotřebiče, jeho velikost, parametry, geometrické uspořádání
 • Charakteristiky spalovacího prostoru zejména velikost a geometrické uspořádání
 • Parametry spalovacího vzduchu
 • Vlastnosti a složení paliva
 • Počet a umístění hořáků na spotřebiči
 • Způsob a směr přívodu vzduchu, typ hořákové skříně
 • Provozní podmínky
 • Další požadavky zákazníka

POUŽITÍ

Výkonové hořáky jsou vyráběny ve verzích pro kapalná paliva, plynná paliva, nebo jako kombinované hořáky. Jejich použití je možné ve výkonových aplikacích, pro zapalování a stabilizaci, nebo pro jiné speciální aplikace. Dále je možná instalace několika hořáků do společné vzduchové skříně.


PODKLADY PRO DODÁVKU HOŘÁKU
 
Návrh hořáku a příslušenství provádí konstrukční oddělení PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. Pro konstrukční návrh je nutno brát v úvahu velký počet faktorů týkajících se konkrétního spotřebiče, paliva a dalších požadavků na provoz. Z těchto faktorů konstrukce hořáku vychází.

DOKUMENTACE

Kromě obvyklé montážní a dodávkové dokumentace vydáváme prohlášení o shodě výrobku s technickými požadavky ve smyslu zákona č.22/1997 sb a patřičných nařízení vlády.

EMISE
 
Provoz hořáků splňuje v celém výkonovém rozsahu limity škodlivých emisí dané vyhláškou č. 117/1997 Sb. ze dne 12.5.1997 k zákonu č. 309/1991 Sb.

Fotografie produktu :
Výkoné hořáky
Výkoné hořáky
Výkoné hořáky
Výkoné hořáky
Výkoné hořáky
Výkoné hořáky
Výkoné hořáky
Výkoné hořáky
Výkoné hořáky

Soubory ke staľení :