PRODUKTOVÝ LIST:
AKTUÁLNĚ
Dne 31.5.2018 se konalo pravidelné školení servisních pracovníků.
23. Mezinárodní odborný veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a...

Kombinované hořáky PKH

ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCE HOŘÁKŮ
 
PKH je kombinovaný průmyslový hořák pro spalování plynných a kapalných paliv, který je navržen jako jeden konstrukční celek (monoblok). Ventilátor spalovacího vzduchu s tlumičem hluku je umístěn přímo na hořáku, v případě potřeby je ho možné oddělit a umístit samostatně, případně použít společný ventilátor pro více hořáků. Hořáky jsou konstruovány pro spalování zemního plynu do vstupního přetlaku 50 kPa. Dále pak těžkého plynového oleje (LTO) nebo mazutu, které jsou rozprašovány tlakově, nebo parou.
Hořák umožňuje spojitou regulaci tepelného výkonu, přičemž správný poměr mezi palivem a vzduchem udržuje elektronická vazba z řídícího automatu. Regulace množství vzduchu pomocí frekvenčního měniče zajišťuje maximální využití spotřebovávané elektrické energie. Komínová ztráta spotřebičů je minimalizována nízkým přebytkem vzduchu při spalování, který může být navíc optimalizován pomocí kyslíkové sondy.
 

POUŽITÍ

Průmyslové kombinované hořáky je možné využít v energetice, průmyslu, zemědělství, pro komunální vytápění i různé technologické procesy. Použití pro speciální technologické účely je nutno konzultovat s výrobcem.

PŘÍKLADY VYRÁBĚNÝCH TYPŮ

PKH 8 – maximální tepelný výkon 8 MW
PKH 12 – maximální tepelný výkon 12,5 MW
Parametry hořáku jsou určené spotřebičem a při poptávce Vám bude navržen odpovídající výkon hořáku.


DODÁVKA HOŘÁKU

  • vlastní hořák s ventilátorem a tlumičem hluku
  • palivové uzavírací a regulační armatury
  • skříňový rozvaděč s řídícím automatem a frekvenčním měničem
  • příslušenství dle smlouvy (kyslíková sonda, ohřívačka kapalného paliva…)

SERVISNÍ SLUŽBA


Servis hořáků PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. je zajištěn jak vlastním servisním oddělením společnosti, tak sítí smluvních servisních partnerů.

EMISE

PALIVO
NOx*
[mg·m-3]
CO
[mg·m-3]
Zemní plyn
35 ÷80
< 40
Lehký topný olej (LTO)
100 ÷150
< 30
Mazut
230 ÷390
< 30

*oxidy dusíku NOx jsou závislé na konkrétním složení paliva a typu spotřebiče
Provoz hořáků splňuje v celém výkonovém rozsahu limity škodlivých emisí CO, NOx, SO2 a TL dané nařízením vlády č. 146/2007 Sb. Průměrně dosahované hodnoty CO a NOx jsou uvedeny v tabulce. Nízké hodnoty emisí oxidu uhelnatého (CO) jsou zajištěny intenzivním promícháním paliva se spalovacím vzduchem. Nízké tvorby oxidů dusíku (NOx) je dosaženo nízkým přebytkem vzduchu v kořeni plamene, stupňovým přívodem spalovacího vzduchu (primární, sekundární, terciální) a interní recirkulací spalin zpět do plamene.
Technické parametry :
Typ hořáku
PKH 8
PKH 12
Maximální tepelný výkon
8 MW
12,5 MW
Minimální tepelný výkon
1,6 MW
2,5 MW
Regulační rozsah
1 : 5
1 : 5
El. příkon
20 kVA
32 kVA
El. napětí
3 x 400 / 230 V, stř., 50 Hz

 
Fotografie produktu :
Kombinované hořáky, průmyslové hořáky
Kombinované hořáky, průmyslové hořáky

Soubory ke staľení :