PRODUKTOVÝ LIST:
AKTUÁLNĚ
Dne 31.5.2018 se konalo pravidelné školení servisních pracovníků.
23. Mezinárodní odborný veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a...

Plynové hořáky APH - M(E)

ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCE HOŘÁKŮ

APH-M (mechanická vazba palivo-vzduch) a APH-ME (elektronická vazba palivo-vzduch) představují moderní typy automatických plynových hořáků, které jsou určeny pro spalování zemního plynu, propan-butanu a nízkovýhřevných plynů. Konstrukčně jsou hořáky řešeny jako monoblokové, tzn., že ventilátor a veškeré komponenty jsou součástí tělesa hořáku. Chod hořáků je plně automatický, vhodný i pro bezobslužné řízení kotelen. Spojitá regulace tepelného výkonu a nízký přebytek vzduchu při spalování zaručují vysokou hospodárnost provozu. Použité elektrické komponenty od renomovaných firem se vyznačují vysokou spolehlivostí a životností.

Celý cyklus hořáku od startu přes regulaci výkonu až po odstavení řídí moderní mikroprocesorové automatiky řady MA (2, 3, 5) nebo PBS6000, které jsou vybaveny komunikačním kanálem RS-485 umožňujícím připojení dálkového ovládání nebo nadřazeného řídícího systému (PC). Úprava ovládacího softwaru umožňuje použití spec. algoritmů, jako je např. trvalé větrání v provozní odstávce. Dále automatiky umožňují identifikovat, zobrazit a uložit do paměti příčinu až 100 posledních poruchových stavů a uzavřít sání vzduchu u hořáku při každé provozní odstávce. Tím se sníží komínová ztráta vznikající prouděním studeného vzduchu přes spotřebič. Automatiku PBS6000 lze vybavit ovládacím dotykovým displejem. Automatiky lze umístit na hořák, samostatný stojan nebo do panelu rozvaděče.

TECHNICKÝ POPIS:

 • Tepelný výkon 45 ÷ 11 000 kW
 • Plynná paliva (středotlaká, nízkotlaká)
 • Hořáky splňují technické požadavky ČSN EN 676 a dalších legislativních 
     předpisů. Posouzení shody s bezpečnostními požadavky na výrobek 
     provedeno nezávislou notifikovanou osobou (vystaven certifikát typu)
  PALIVO:

  • Zemní plyn
  • Propan, propan - butan
  • Nízkovýhřevné plyny (bioplyn, degazační plyn, ...)
   VÝHODY:

   • Vysoce hospodárný provoz (nízký přebytek vzduchu)
   • Vysoká spolehlivost a životnost
   • Bezpečnost (automatická kontrola těsnosti plyn. armatur a provětrání
   • Spotřebiče před každým startem hořáku)
   • Spalování různých druhů plynných paliv
   • Použití moderních technologií
   • Snadná obsluha
   • Plně automatický provoz vhodný pro bezobslužné řízení kotelen
   • Spojitá regulace výkonu
   • Odborný záruční a pozáruční servis
     
    REGULACE:
    Mikroprocesorové automatiky umožňují ve spojení s odpovídajícím regulátorem spotřebiče následující druhy automatické a ruční regulace tepelného výkonu:
    • Spojitou - plynulá změna tepelného výkonu podle okamžitého odběru tepla
    • Dvoustupňovou (třípolohovou) MAX-MIN-VYPNUTO
    • Ruční provoz - tlačítky přímo na automatice, resp. z nadřazeného řídícího systému


     POUŽITÍ
     Plynové hořáky slouží jako zdroj tepla pro přetlakové a podtlakové spotřebiče, zejména pro parní, horkovodní a teplovodní kotle. Lze je však použít i pro další spotřebiče s odpovídajícím prostorem pro spalování, u kterých nebudou namáhány vnějším žárem (např. ohříváky vzduchu, sušárny, vyvíječe páry, průmyslové a pekařské pece,  apod.). Použití pro speciální technologické účely je nutno konzultovat s výrobcem.

     EMISE:
     Provoz hořáků splňuje v celém výkonovém rozsahu emisní limity CO, NOx, SO2  a TL
     nařízením vlády č. 146/2007 Sb. Průměrně dosahované hodnoty CO a NOx jsou uvedeny v tabulce.

     Provedení hořáku
     NOX            [mg·m-3]
     CO            [mg·m-3]
     Standartní
     90 ÷ 120
     < 20
     Nízkoemisní (LOW NOX)
     50 ÷ 90
     < 50
     S recirkulací spalin *
     30 ÷ 70
     < 20
     * Maximální tepelné výkony hořáku (charakteristiky) se sníží o cca 15 %.


     ZNAČENÍ

     Př.  APH-M 10 P ZN / R

    • APH-M druh výrobku: automatický plynový hořák - modernizovaný typ
    • 10 číslo charakterizující maximální tepelný výkon hořáku (02, 04, 10, 16, 25, 45, 90) - viz tabulka
    • P vhodný pro přetlakové spalovací komory
    • druh paliva
     • Z - zemní plyn, středotlaký 20 ÷ 50 kPa
     • ZN - zemní plyn, nízkotlaký 2 kPa
     • P - propan-butan, středotlaký 20 kPa
     • PN - propan-butan, nízkotlaký 3 kPa
     • K - kalový plyn, bioplyn, degazační plyn, středotlaký 20 ÷ 50 kPa
     • KN - kalový plyn, bioplyn, degazační plyn, nízkotlaký 1,5 ÷ 5 kPa
    • / R provedení pro vnjší recirkulaci spalin (ke snížení emisí NOx)
    • / I intenzifikované provedení (zvýšené výkony do vyšších přetlaků)

    PŘEHLED CERTIFIKOVANÝCH TYPŮ
    APH-M 02: PZ, PZN, PPN, PKN
    APH-M 04: PZ, PZN, PPN, PKN
    APH-M 10: PZ, PZN, PPN, PKN, PZ/R, PZN/R, PPN/R
    APH-M 16: PZ, PZN, PP, PPN, PK, PKN, PZ/R, PZN/R, PP/R, PPN/R
    APH-M 25: PZ, PZN, PP, PPN, PK, PKN, PZ/R, PZN/R, PP/R, PPN/R
    APH-M 45: PZ, PZ/I, PP, PPN, PK, PKN, PZ/R, PP/R, PPN/R
    APH-M 90: PZ, PZ/I, PP, PK, PZ/R, PP/R

    REGULACE
    Mikroprocesorová automatika umožňuje následující druhy regulace výkonu:
    • spojitou - plynulá změna tepelného výkonu podle okamžitého odběru tepla
    • třípolohovou - MAX-MIN-VYPNUTO
    • ruční provoz - tlačítky přímo na automatice
                                     nebo pomocí dálkového ovládání,
                                     resp. nadřazeného řídícího systému
    Hořáky je možno dodat s regulací zbytkového kyslíku ve spalinách, která vyrovnává působení měnících se vnějších podmínek v okolí hořáku (změna tahu komína, kolísání teploty a tlaku paliva a spalovacího vzduchu). Kyslíková měřící sonda spolu se speciálním regulačním zařízením provádí nepřetržitou korekci přebytku vzduchu ve spalinách. Tím dochází k zefektivnění provozu s následnou úsporou paliva.
    Na požadavek lze dodat hořák v provedení pro řídící systém AUTOFLAME.

    STANDARTNÍ ROZSAH DODÁVKY:
    • Těleso hořáku s ventilátorem
    • Řídící mikroprocesorová automatika
    • Difuzor a směšovací hlavice
    • Regulační armatura plynného paliva
    • Regulace sání spalovacího vzduchu s tlumičem hluku
    • Hlídač plamene
    • Zapalovací zařízení
    • Servomotor(y) regulace spalovacího vzduchu a paliva
    • Manostat tlaku vzduchu
    • Ventilová řada
    • Plynový filtr
    • Elektromagnetický dvojventil DUNGS
    • 2x (3x) manostat tlaku plynu (pro spodní a horní mez a kontrolu těsnosti)
    • Odvzdušňovací ventil (u hořáků řady 25, 45, 90)
    • Přibalované díly (stojan automatiky, těsnění hořáku, připojovací šrouby,...)
    • Technická dokumentace
    PŘISLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU:

    • Nízkoemisní hlavice pro snížení NOX
    • Recirkulace spalin pro snížení NOX
    • Frekvenční měnič
    • Dotykový displej hořákové automatiky PBS6000
    • Kyslíková sonda + interface – regulace přebytku kyslíku ve spalinách
    • Mezikus mezi hořák a spotřebič
    • Intenzifikované provedení hořáku (zvýšené výkony do vyšších přetlaků)
    • Přídavný pojízdný tlumič hluku


    SERVISNÍ SLUŽBA
    Servis monoblokových hořáků PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. je prováděn prostřednictvím široké sítě smluvních servisních organizací rovnoměrně rozmístěných po celém území ČR i SR.

    -   -   -   ZNAČENÍPř.: APH-M 10 P ZN / R       
  Technické parametry :
  Typ hořákuRozměr (mm)
  ABCDEFHKL
  APH-M 02 PZN602710358ø 1261502995001304 x M 10
  APH-M 02 PPN,PKN600
  APH-M 04651630390ø 156240309550-6001404 x M 10
  APH-M 10 PZ, PPN801790512ø 2062403756001804 x M 12
  APH-M 10 PZN345
  APH-M 10 PKN406900-1039
  APH-M 16 PZ,PP,PPN833880588ø 2503003956002164 x M 12
  APH-M 16 PZN,PKN4311039
  APH-M 16 PK3951039
  APH-M 25 PZ953880711ø 2863004071000-10392544 x M 16
  APH-M 25 PZN4431039
  APH-M 25 PP407600
  APH-M 45 PZ,PZ/I,PP11031040839ø 330300547725-10392724 x M 16
  APH-M 90 PZ,PP151612821166ø 4764007831039ø 5406 x M 20


  Základní technické parametry APH-M(E) 

  Typ hořáku
  Vstupní přetlak paliva [kPa]
  Tepelný výkon [kW]
  Maximální přetlak ve spalovacím prostoru [Pa]
  Hmotnost bez ventilů [kg]
  Připojení přívodního potrubí plynu
  El. příkon
  [kW]
  Přívod napětí
  Maximální do nulového přetlaku
  Maximální do max. přetlaku
  Minimální
   APH-M 02 PZN
  2
  220
  140
  45
  400
  33
  R 1"
  0,5
  3NPE ~ 50 Hz, 400 V / TN-S (L1, L2, L3, N, PE), event. sítě TN-C, TT, IT
  Připojit na jištěný (charakteristika „D“) 3f přívod
   APH-M 02 PPN
  3
  200
  130
  50
  R 6/4"
   APH-M 02 PKN
  1,5 ÷ 5
   APH-M 04 PZ
  20 ÷ 50
  500
  320
  90
  400
  39
  R 1"
  0,7
   APH-M 04 PZN
  2
  R 6/4"
   APH-M 04 PPN
  3
  100
   APH-M 04 PKN
  1,5 ÷ 5
  DN 50
   APH-M 10 PZ
  20 ÷ 50
  1100
  570
  250
  1000
  64
  R 6/4" ÷ DN 50
  0,9
   APH-M 10 PZN
  2
  900
  530
  230
  DN 50
   APH-M 10 PPN
  3
  250
   APH-M 10 PKN
  1,5 ÷ 5
  800
  500
  230
  800
  DN 80
   APH-M 16 PZ
  20 ÷ 50
  1600
  1000
  320
  1000
  73
  DN 50
  1,4
   APH-M 16 PZN
  2
  1400
  400
  800
  DN 80
   APH-M 16 PP
  20
  1500
  900
  DN 50
   APH-M 16 PPN
  3
  1400
  950
   APH-M 16 PK
  20 ÷ 50
  1500
  1000
  DN 80
   APH-M 16 PKN
  1,5 ÷ 5
  1300
  300
  800
  DN 80 ÷ DN 100
   APH-M 25 PZ
  20 ÷ 50
  2500
  1500
  500
  1600
  100
  DN 80
  2,6
   APH-M 25 PZN
  2
  2100
  1700
  580
  650
  DN 100
   APH-M 25 PP
  20
  2500
  1500
  550
  1500
  DN 50
   APH-M 45 PZ
  20 ÷ 50
  4800
  3900
  800
  1430
  205
  DN 80 ÷ DN 100
  6
   APH-M 45 PZ/I
  20 ÷ 50
  5000
  3700
  1100
  1700
  228
  8
   APH-M 45 PP
  20
  4800
  3900
  1000
  1400
  205
  DN 50 ÷ DN 80
  6
   APH-M 90 PZ
  20 ÷ 50
  8000
  6900
  1700
  2000
  470
  DN 80 ÷ DN 150
  11
   APH-M 90 PP
  20
  DN 80 ÷ DN 100
   APH-M 90 PZ/I
  40 ÷ 50
  11000
  9000
  2500
  2500
  500 ÷ 580
  DN 150
  20 ÷ 35


   
  Fotografie produktu :
  Soubory ke staľení :