PRODUKTOVÝ LIST:
AKTUÁLNĚ
Dne 31.5.2018 se konalo pravidelné školení servisních pracovníků.
23. Mezinárodní odborný veletrh vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a...

Olejové hořáky AOH - M(E)

ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCE HOŘÁKU

AOH-M je modernizovaný typ automatického olejového hořáku, který je určen pro spalování nafty, lehkých a extralehkých topných olejů splňujících normy ČSN 65 7991a DIN 51 7991. Chod hořáku je plně automatický a nevyžaduje trvalou obsluhu. Spojitá regulace tepelného výkonu a nízký přebytek vzduchu při spalování zaručují vysokou hospodárnost provozu.
Konstrukčně je hořák řešen jako blokový, tzn. že ventilátor je přímo v tělese hořáku. Startovací cyklus, provětrávání spalovacího prostoru, regulaci tepelného výkonu a veškeré bezpečnostní funkce řídí (po impulzu od provozních čidel) mikroprocesorová automatika. Výměna, popř. přeprogramování mikroporocesorů umožňuje rozšířit sortiment řídících algoritmů automatiky (např. trvalé větrání v provozní odstávce).
Hořáky AOH-M PL jsou vybaveny ohřívačkou oleje, která zajistí rychlé ohřátí paliva na potřebnou rozprašovací teplotu.

Celý cyklus hořáku od startu přes regulaci výkonu až po odstavení řídí (po impulsu od provozních čidel) moderní mikroprocesorová automatika, která je vybavena komunikačním kanálem RS-485 umožňujícím připojení dálkového ovládání nebo nadřazeného řídícího systému (PC). Úprava ovládacího softwaru umožňuje použití spec. algoritmů, jako je např. prodloužená doba dovětrání po ukončení prac. cyklu nebo trvalé větrání v provozní odstávce apod. Dále automatiky umožňují např. identifikovat, zobrazit a uložit do paměti příčinu 99 (resp. 50) posledních poruchových stavů a uzavřít sání vzduchu u hořáku při každé provozní odstávce, čímž se sníží komínová ztráta vznikající prouděním studeného vzduchu přes spotřebič. Automatiku lze umístit na hořák, samostatný stojan nebo do panelu rozvaděče.


POUŽITÍ


Hořáky slouží jako zdroj tepla pro přetlakové a podtlakové spotřebiče, zejména pro parní, horkovodní a teplovodní kotle. Lze je použít i pro další spotřebiče s odpovídajícím prostorem pro spalování, u kterých nebudou namáhány vnějším žárem, jako např. ohříváky vzduchu, sušky, vyvíječe páry, průmyslové a pekařské pece. Použití pro speciální technologické účely je nutno konzultovat s výrobcem.


PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH TYPŮ


AOH-M 04 PL, AOH-M 04 PN
AOH-M 10 PL, AOH-M 10 PN
AOH-M 16 PL, AOH-M 16 PN
AOH-M 25 PL, AOH-M 25 PN
AOH-M 45 PL, AOH-M 45 PN
AOH-M 90 PL, AOH-M 90 PN


REGULACE

Mikroprocesorová automatika umožňuje tři druhy regulace výkonu:

  • spojitou tj. plynulá změna tepelného výkonu podle okamžitého odběru tepla
  • třípolohovou, tj. MAX-MIN-VYPNUTO
  • ruční provoz


EMISE


Provoz hořáků splňuje v celém výkonovém rozsahu limity škodlivých emisí dané nařízením vlády ČR č. 146/2007 Sb.


DODAVKA HOŘÁKU


V základním rozsahu dodávky je vlastní hořák včetně mikroprocesorové automatiky a palivového filtru, přípojných hadic a dílů potřebných pro montáž. U varianty PL je navíc obsažena ohřívačka paliva s regulačním a havarijním termostatem.

V základním rozsahu dodávky je vlastní hořák včetně mikroprocesorové automatiky a palivového filtru, přípojných hadic a dílů potřebných pro montáž. U varianty PL je navíc obsažena ohřívačka paliva s regulačním a havarijním termostatem.

Na zvláštní požadavek lze dodat mezikus mezi hořák a spotřebič, náhradní díly, popř. zhotovit výrobky dle požadavku zákazníka.

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje s tím, že uvedení do provozu provede smluvní servisní organizace.


SERVISNÍ SLUŽBA


Servis monoblokových hořáků PBS Třebíč, a. s. je prováděn prostřednictvím široké smluvní sítě servisních organizací rovnoměrně rozmístěných po celém území ČR i SR.


UJIŠTĚNÍ


Výrobce hořáků PBS Třebíč, a. s. provedl posouzení shody vlastností výrobku s požadavky na bezpečnost stanovenými zákonnými a technickými předpisy a vydal prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb ve znění zákona č. 71/2000 Sb.


ZNAČENÍ


Př.: AOH-M 25 PL

  • AOH-M - druh výrobku, automatický olejový hořák - modernizovaný typ
  • 25 - číslo charakterizující maximální tepelný výkon hořáku (04, 10, 16, 25, 45)
  • druh paliva
    • PL - lehký topný olej (nutný ohřev)
    • PN - nafta, extralehký topný olej (bez ohřevu)
Technické parametry :
Typ hořákuRozměr (mm) Světlost přívodní hadiceSvětlost vratné hadice
ABCD E FGJKLN
AOH-M 04 P240668ø 156247347312395200x2001454 x M10ø 165DN 10DN 8
AOH-M 10 P802ø 206372512344415ø 2801804 x M12ø 215
AOH-M 16 P300832ø 250402570457422ø 336216ø 260
AOH-M 25 P954ø 286511711568427ø 4002544 x M16ø 295DN 13DN 10
AOH-M 45 P1104ø 330619839709440ø 440272ø 340
AOH-M 90 P
 400
1516
ø 476
864
1166
792
505
600
ø 540
 6 x M20
 ø 490
DN 15
DN 15


Základní technické parametry

Typ hořákuTepelný výkon (kW)Max. přetlak
ve spalovacím prostoru (Pa)
Spotřeba paliva (kg h-1)Max. vstupní přetlak paliva (kPa)Vstupní viskozita paliva (mm2 s-1)Hmotnost (kg)Přívod napětíEl. příkon (kVA)
Max. do nulového přetlakuMax.
 do max. přetlaku
MinimPři max. tepelném výkonu do nul.
přetlaku
Při max. tepelném výkonu do max.
přetlaku
Minim
AOH-M 04 PL
6555408530056,6467,21002 - 15

47Jištěný přívod pro el. motor 3 PEN stř. 50Hz, 230 V/400 V, TN-C-S2,55
AOH-M 04 PN
56,145,5400,95
AOH-M 10 PL
92053023562078,345,120774,15
AOH-M 10 PN
77,644,719,8651,15
AOH-M 16 PL
14751000335900125,685,128,5884,9
AOH-M 16 PN
124,484,328,2751,9
AOH-M 25 PL
240015705451280204,3133,646,41205,6
AOH-M 25 PN
202,4132,445,91022,6
AOH-M 45 PL
5000377510501510408,5321,389,424614,9
AOH-M 45 PN
404,7
318,388,52099,9
AOH-M 90 PL
8000
6900
2000
2000
680,8
587,3
170,3
490
17,9
AOH-M 90 PN
674,5
581,8
168,6
475
12,9

 
Fotografie produktu :
Olejové hořáky, průmyslové hořáky olejové
Olejové hořáky, průmyslové hořáky olejové
AOH 04-90

Soubory ke staľení :